Документи

Обявление
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Сливен
Разпределение /лимит/ на дърва от суха и паднала маса и остатъчна дървесина по населени места за 2017 година
Файл
Добавен
09.10.2017 / ДГС Сливен
Уведомление за сключване на договор
Файл
Добавен
12.09.2017 / ДГС Сливен
В отговор за анонимно писмо получено в административната сграда на ТП ДГС С;ивен
Файл
Добавен
02.05.2017 / ДГС Сливен
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Сливен