Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен за 2018 година
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Сливен
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.5 ОТ „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНКСА СОБСТВЕНОСТ, И ЗАПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ" (изм.и доп. в ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.)
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС СЛИВЕН
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Сливен

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: