Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1589 ДГС Сливен 05.12.2017 06.12.2017 6, 7, 8 и 9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
225 куб.м. 93 куб.м. 9 куб.м. 1266 куб.м. 532 куб.м. 403 куб.м. 2528 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 163,731.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1585 ДГС Сливен 05.12.2017 06.12.2017 1, 2, 3, 4 и 5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
881 куб.м. 471 куб.м. 111 куб.м. 2795 куб.м. 884 куб.м. 562 куб.м. 5704 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 385,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1582 ДГС Сливен 30.11.2017 01.12.2017 1803, 1806, 1807, 1809 и 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
628 куб.м. 146 куб.м. 73 куб.м. 4484 куб.м. 2760 куб.м. 261 куб.м. 8352 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 217,183.42 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1581 ДГС Сливен 30.11.2017 01.12.2017 1804, 1813, 1814 и 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1176 куб.м. 471 куб.м. 111 куб.м. 3509 куб.м. 1980 куб.м. 967 куб.м. 8214 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 213,553.75 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на местни търговци добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1570 ДГС Сливен 27.11.2017 28.11.2017 1802 и 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 73 куб.м. 5 куб.м. 1618 куб.м. 770 куб.м. 0 куб.м. 2538 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 93,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1569 ДГС Сливен 27.11.2017 28.11.2017 1801, 1805, 1808, 1810, 1816 и 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 44 куб.м. 25 куб.м. 3421 куб.м. 2064 куб.м. 81 куб.м. 5785 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 222,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1534 ДГС Сливен 13.12.2017 14.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
1502 ДГС Сливен 09.11.2017 10.11.2017 12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 179 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 10,995.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1501 ДГС Сливен 09.11.2017 10.11.2017 1754
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 184.20 куб.м. 278.80 куб.м. 0 куб.м. 475 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 11,397.90 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1486 ДГС Сливен 27.10.2017 29.10.2017 1753
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
345 куб.м. 6 куб.м. 22 куб.м. 845 куб.м. 540 куб.м. 420 куб.м. 2178 куб.м.
Широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 91,864.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1432 ДГС Сливен 13.10.2017 15.10.2017 1749
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 494 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 19,744.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1424 ДГС Сливен 03.11.2017 06.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,604.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1423 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 13,886.50 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1418 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 19,680.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1417 ДГС Сливен 03.10.2017 04.10.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1394 ДГС Сливен 26.09.2017 1748
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1394 на ДГС Сливен от 26.09.2017 е прекратена!
1359 ДГС Сливен 11.09.2017 12.09.2017 1747
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 514.20 куб.м. 342.80 куб.м. 0 куб.м. 871 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 20,904.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1350 ДГС Сливен 11.09.2017 12.09.2017 1744, 1745 и 1746
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 1 куб.м. 3 куб.м. 936 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2102 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 50,458.61 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1338 ДГС Сливен 01.09.2017 03.09.2017 1743
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 341 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 10,988.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1338 на ДГС Сливен от 01.09.2017 е прекратена!
1334 ДГС Сливен 31.08.2017 01.09.2017 9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 332 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 344 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 20,835.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация