slide

Ценоразписи | ДГС Сливен

Ценоразпис
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
11.08.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.05.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.05.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.04.2022 / ДГС Сливен
Допълнителен ценоразпис за директна продажба на дърва от склад на физически лица
Файл
Добавен
23.03.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.03.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на добита технологична дървесина
Файл
Добавен
18.02.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис - технологична дървесина и дърва за огрев
Файл
Добавен
10.01.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис - фиданки
Файл
Добавен
10.12.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Сливен
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
23.11.2021 / ДГС Сливен
Фиданки за продажба
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Сливен
допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Сливен
ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
15.07.2021 / ДГС Сливен
Обявление за налична дървесина на временни складове
Файл
Добавен
28.06.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал. 1 от Наредбата
Файл
Добавен
10.06.2021 / ДГС Сливен