slide

Ценоразписи | ДГС Сливен

Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Сливен
допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Сливен
ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
15.07.2021 / ДГС Сливен
Обявление за налична дървесина на временни складове
Файл
Добавен
28.06.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал. 1 от Наредбата
Файл
Добавен
10.06.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис ЛКМ
Файл
Добавен
03.02.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис 2021 г.
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис 2020 г.
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
09.01.2019 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата, считано от 04.01.2019 г.
Файл
Добавен
07.01.2019 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на увредена каламитетна иглолистна дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина поч л.71, ал.1 от наредбата
Файл
Добавен
11.05.2018 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.02.2018 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
02.02.2018 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1 от НУРВИДГТДС
Файл
Добавен
08.01.2018 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.10.2017 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.09.2017 / ДГС Сливен
Продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
20.09.2017 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.02.2017 / ДГС Сливен