slide

Гoрска сертификация | ДГС Сливен

Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Писмо консултации
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Сливен
Писмо консултации кметства
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации РДГ
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации РИОСВ
Файл
Добавен
01.08.2023 / ДГС Сливен
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
25.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо консултации ГВКС
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо - заинтересовани страни
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Писмо - заинтересовани страни
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Политика - управление на горите
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Доклад ВКС
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Доклад инвазивни видове
Файл
Добавен
24.07.2023 / ДГС Сливен
Резюме
Файл
Добавен
25.11.2022 / ДГС Сливен
Политика на управление на горите
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен