slide

Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
ТП ДГС СЛИВЕН 8800 Сливен, ул. „Орешак” № 15 А
e-mail:
dgssliven@uidp-sliven.com
телефон:
+35944 622742
факс: