Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: ТП ДГС СЛИВЕН 8800 Сливен, ул. „Орешак” № 15 А

e-mail : dgssliven@uidp-sliven.com
тел. +35944 622742
факс