ЮИДП – гр.Сливен, ДПП „Сините камъни“ и ДГС – Сливен засадиха фиданки заедно с ученици от клуб „Сините скали“

По повод предстоящата Седмица на гората 2022 (04.04.2022 г.- 10.04.2022 г.), Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, съвместно с ДПП "Сините камъни" и ТП Държавно горско стопанство – Сливен, организираха засаждане на фиданки в Дендрариума на природния парк, заедно с ученици от клуб "Сините скали" от СУ "Пейо Яворов". Младежите също посетиха и разгледаха разсадника на ТП ДГС Сливен в м. "Абланово". Инж. Милена Ангелова от ТП ДГС Сливен проведе беседа с учениците относно подбора на посевния материал, процеса на сертификация на семена и тяхното развитие до израстването на дръвче. Инж. Дамян Дохчев от ДПП "Сините камъни" предостави информация относно засаждане на фиданки, процесите по отглеждането на дръвчета и тяхното развитие. Посещението завърши с интерактивни игри за учениците с екологична насоченост, проведени от горските педагози на ЮИДП – гр.Сливен и ДПП „Сините камъни“