Процедури

Процедура № 1202 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.07.2017
Втора дата
Начална цена 171,120.12 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне без предварително обявление
Предмет Доставка чрез покупка на горива за нуждите на автомобилния парк на ТП ДГС Сливен за срок от 24 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.