Процедура № 1254 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 08.08.2017 09.08.2017 9,406.92 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Поливане на тополови фиданки на територията на ТП ДГС „Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ № ЛКМ Поливане 2017 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.