Процедура № 1329 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 30.08.2017 31.08.2017 750.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс „Подготовка на почва за залесяване - изораване на територията на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ№ ЛКД Изораване 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.