Процедура № 1726 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 29.12.2017 751.70 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Възлагане на дейности по „Подготовка на почва за залесяване – оран и дисковане на територията на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД Оран и дисковане 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.