Процедури

Процедура № 2252 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.07.2018
Втора дата
Начална цена 14,550.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.