Процедура № 2252 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 11.07.2018 14,550.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.