Процедура № 2443 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 19.10.2018 838.34 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности по оран и дисковане на площи, находящи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 201803 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м.