Процедури

Процедура № 3325 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.08.2019
Втора дата
Начална цена 69,320.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-17Б, 19-18Б
Дървесен вид широколистна
Едра 101 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 836 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1106 куб.м.