Процедури

Процедура № 3348 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.08.2019
Втора дата
Начална цена 9,331.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1953А
Дървесен вид иглолистна
Едра 0 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 230 куб.м.
За огрев 58 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 301 куб.м.