Процедури

Процедура № 3361 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Начална цена 186,494.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19-15Б
Дървесен вид широколистна
Едра 275 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 1091 куб.м.
За огрев 794 куб.м.
ОЗМ 732 куб.м.
Всичко 2927 куб.м.