Процедури

Процедура № 4019 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.04.2020
Втора дата 06.04.2020
Начална цена 47,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца ”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.