Процедура № 4081 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4081 на ДГС Сливен от 03.04.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 03.04.2020 102,998.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2035 и 2036 иглолистна и широколистна 241 куб.м. 56 куб.м. 4 куб.м. 1455 куб.м. 638 куб.м. 160 куб.м. 2554 куб.м.