Процедура № 4108 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4108 на ДГС Сливен от 21.04.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 21.04.2020 22.04.2020 40,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано и ръчно почистване на поляни на територията на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.