Процедура № 4132 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4132 на ДГС Сливен от 09.04.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 09.04.2020 59,417.66 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет „Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.