Процедура № 4245 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4245 на ДГС Сливен от 19.05.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 19.05.2020 274,885.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2038, 2039 и 2040 иглолистна и широколистна 575 куб.м. 206 куб.м. 21 куб.м. 3289 куб.м. 1812 куб.м. 715 куб.м. 6618 куб.м.