Процедури

Процедура № 4341 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 04.06.2020
Втора дата 05.06.2020
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца. Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.