Процедура № 4364 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 16.06.2020 177,121.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2025Б, 2029Б, 2035А и 2036А иглолистна и широколистна 441 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 2943 куб.м. 1206 куб.м. 160 куб.м. 4889 куб.м.