Процедура № 4392 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4392 на ДГС Сливен от 24.06.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 24.06.2020 51,272.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2040А иглолистна и широколистна 256 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 620 куб.м. 245 куб.м. 0 куб.м. 1269 куб.м.