Процедура № 4448 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 21.07.2020 11.08.2020 6,117.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.