Процедура № 4472 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4472 на ДГС Сливен от 17.07.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 17.07.2020 105,782.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2048 широколистна 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1758 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2893 куб.м.