Процедура № 4487 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 21.07.2020 338,412.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти № 2038А, 2039А, 2025В, 2036Б и 2046Б иглолистна и широколистна 572 куб.м. 136 куб.м. 24 куб.м. 4585 куб.м. 2468 куб.м. 1025 куб.м. 8810 куб.м.