Процедура № 4507 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4507 на ДГС Сливен от 29.07.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 29.07.2020 27,756.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2045А иглолистна и широколистна 30 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м. 236 куб.м. 0 куб.м. 791 куб.м.