Процедура № 4636 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4636 на ДГС Сливен от 23.09.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 23.09.2020 34,515.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2057 широколистна 116 куб.м. 1 куб.м. 28 куб.м. 291 куб.м. 196 куб.м. 180 куб.м. 812 куб.м.