Процедура № 4637 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 23.09.2020 21,204.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2059 широколистна 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 334 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.