Процедура № 4794 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4794 на ДГС Сливен от 01.12.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 01.12.2020 32,734.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2066 широколистна и иглолистна 3 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 599 куб.м. 323 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.