Процедура № 4798 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 26.11.2020 2,700.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет „Изкореняване на саморасляци по окрайнини и прерасли бракувани фиданки с цел освобождаване на площи, на територията на горски разсадник „Сливенски минерални бани” и „Абланово”, находящи се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.