Процедури

Процедура № 5088 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 24.02.2021
Втора дата
Начална цена 27,682.83 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2122
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 211 куб.м.
За огрев 846 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1057 куб.м.