Процедури

Процедура № 5094 на ДГС Сливен

Процедура № 5094 на ДГС Сливен от 25.02.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Начална цена 180,757.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2123, 2115A и 2116А
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 380 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 731 куб.м.
За огрев 3126 куб.м.
ОЗМ 137 куб.м.
Всичко 4480 куб.м.