Процедури

Процедура № 5101 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 67,258.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2124
Дървесен вид широколистна
Едра 120 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 296 куб.м.
За огрев 1038 куб.м.
ОЗМ 180 куб.м.
Всичко 1649 куб.м.