Процедури

Процедура № 5123 на ДГС Сливен

Процедура № 5123 на ДГС Сливен от 09.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.03.2021
Втора дата
Начална цена 81,832.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2126
Дървесен вид широколистна
Едра 40 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 510 куб.м.
За огрев 1190 куб.м.
ОЗМ 320 куб.м.
Всичко 2071 куб.м.