Процедури

Процедура № 5126 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.03.2021
Втора дата
Начална цена 46,485.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2127, 2128 и 2129
Дървесен вид широколистна
Едра 6 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 1295 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1773 куб.м.