Процедури

Процедура № 5173 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 23.03.2021
Втора дата
Начална цена 88,488.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2112Б и 2113Б
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 16 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 265 куб.м.
За огрев 1991 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2295 куб.м.