Процедури

Процедура № 5176 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 26.03.2021
Втора дата
Начална цена 75,695.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2133
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 96 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 505 куб.м.
За огрев 952 куб.м.
ОЗМ 310 куб.м.
Всичко 1877 куб.м.