Процедури

Процедура № 5189 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.03.2021
Втора дата
Начална цена 44,384.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2123А
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 319 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 355 куб.м.
За огрев 167 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 940 куб.м.