Процедури

Процедура № 5190 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.03.2021
Втора дата
Начална цена 74,707.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2115Б
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 219 куб.м.
За огрев 1747 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1966 куб.м.