Процедури

Процедура № 5191 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 31.03.2021
Втора дата
Начална цена 136,048.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2135 и 2136
Дървесен вид широколистна
Едра 415 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 729 куб.м.
За огрев 1227 куб.м.
ОЗМ 780 куб.м.
Всичко 3209 куб.м.