Процедури

Процедура № 5192 на ДГС Сливен

Процедура № 5192 на ДГС Сливен от 31.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 31.03.2021
Втора дата
Начална цена 8,762.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2134
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 72 куб.м.
За огрев 264 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 336 куб.м.