Процедури

Процедура № 5219 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.04.2021
Втора дата
Начална цена 32,869.39 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2127А и 2128А
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 250 куб.м.
За огрев 1003 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1253 куб.м.