Процедури

Процедура № 5220 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.04.2021
Втора дата
Начална цена 81,832.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2126А
Дървесен вид широколистна
Едра 40 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 510 куб.м.
За огрев 1190 куб.м.
ОЗМ 320 куб.м.
Всичко 2071 куб.м.