Процедури

Процедура № 5233 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 08.04.2021
Втора дата
Начална цена 168,448.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 във връзка с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 20-01
Дървесен вид широколистна
Едра 680 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
Технологична 150 куб.м.
За огрев 904 куб.м.
ОЗМ 452 куб.м.
Всичко 2267 куб.м.