Процедури

Процедура № 5243 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.04.2021
Втора дата
Начална цена 1,826.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2137
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 42 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 70 куб.м.