Процедури

Процедура № 5244 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.04.2021
Втора дата
Начална цена 52,309.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2138
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 52 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 426 куб.м.
За огрев 824 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1323 куб.м.