Процедура № 5305 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5305 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
ДГС Сливен 10.05.2021 10,589.23 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2134A и 2137А широколистна и иглолистна 42 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м.